Αφετηρία των αγώνων

Αφετηρία των  αγώνων είναι η Κεντρική Πλατεία Γόμφων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα:

6974088590

ή στο email psgomfoi@gmail.com